Dallas Tower

Dalla tower

Uppdrag: Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder

Läs mer: Dallas Tower