Akustiker i Karlstad

Karlstad

Delta Akustik erbjuder sedan 2023 sina tjänster inom akustik och ljudmätning från sitt kontor beläget i Karlstad, Värmland. Genom etableringen i Karlstad vill vi befästa vår position som en ledande aktör inom akustikbranschen, med en tydlig ambition att utveckla och förbättra ljudmiljöer i såväl offentliga som privata sektorer.

Det nya kontoret i Karlstad ger Delta Akustik möjlighet att arbeta närmare sina kunder i Värmland, vilket möjliggör snabbare respons, mer personlig service och förmågan att snabbt agera på kunders förfrågningar om exempelvis ljudmätningar i närområdet.

Med tanke på den omfattande byggverksamheten i regionen, där projekteringen ofta sker från lokala arkitektkontor och teknikkonsulter, ser vi en stor fördel att finnas fysiskt på plats för att jobba tillsammans med de lokala arkitektkontoren med akustikprojektering. Vi blir på så vis tillgängliga för våra branschkollegor och får ett effektivare och bättre samarbete. Det gör det också enklare för oss att förstå och möta de specifika akustiska behoven hos kunderna i regionen.

Delta Akustiks expertis sträcker sig över ett brett spektrum av akustikrelaterade tjänster, inklusive akustikprojektering (utformning av ljudvänliga miljöer), bullerutredning och ljudmätning. Vi har ett driv och intresse för kreativa lösningar, innovation och hållbarhet. Vårt mål att minska bullerstörningar och förbättra ljudkvaliteten i olika miljöer, från bostäder till kommersiella lokaler och offentliga utrymmen såsom skolor.

Med en kombination av högkvalitativ expertis och en stark lokal närvaro i Värmland, befäster Delta Akustik sin roll som en nyckelspelare inom akustiksektorn i Sverige. Genom sitt nya kontor i Karlstad tar företaget ett viktigt steg mot att ytterligare förstärka sitt bidrag till att skapa bättre och mer harmoniska ljudmiljöer över hela landet.

Kontakta oss