Ljudmätning

LjudmätningLjudmätning, eller bullermätning, är ett viktigt verktyg i yrket som akustiker. Vi har erfarenhet av tiotusentals ljudmätningar. Varje ljudmätning vi utför är unik och därför varierar också pris och kostnad.

Läs mer: Ljudmätning

Trafikbuller - Mätning

Trafikbullermätning

Trafikbuller avser i första hand buller från vägtrafik, buller från spårtrafik och buller från flygplatser. Även buller från flygtrafik (FBN) och båttrafik betraktas som trafikbuller men kan ibland behöva bedömas enligt särskilda riktvärden. Delta Akustik AB utför mätningar av trafikbuller och projekterar åtgärder för att minska trafikbuller.

Läs mer: Trafikbuller - Mätning

Installationsbuller - Mätning

Installationsbuller är ljud från fasta installationer. Med installation avses anordningar i byggnaden som krävs för att uppfylla krav på hygien, miljö och tillgänglighet. Exempel på installationer är ventilation, värmepump, hissmaskin samt vatten och avlopp. Ljud och buller från installationer kan vara både stomburna och luftburna ljud.

Läs mer: Installationsbuller - Mätning

Buller - Mätning

Delta Akustik AB, fackman inom akustik, utför bullermätning. Buller definieras som oönskat ljud. Bullermätning, eller ljudnivåmätning, innebär att mäta ljudtrycksnivå med decibelmätare för jämförelse med aktuellt riktvärde för bullernivå. Kontakta våra akustiker om ni har problem med buller eller för pris på bullermätning.

Läs mer: Buller - Mätning