Restaurang

I restauranger gäller det att ha både god ljudmiljö lokalt för personal och gäster, samt tillgodose att angränsande bostäder ej störs av buller.

Störningar: Vid klagomål från grannar åligger det restaurangen att vidta åtgärder. Mycket sällan hjälper det att enbart montera ljudabsorberande undertak från att förhindra ljud från restaurangen att sprida sig. Störkällan är inte alltid lika självklar och störningen kan vara luftburen som stomburen. Vi på Delta Akustik har lång erfarenhet av att hjälpa restauranger förbättra ljudisoleringen och minimera störningar till angränsande bostäder. Vid klagomål ställs mätresultat av ljudnivån i relation till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13).

Ljudmiljö: En ombonad ljudmiljö i en restaurang förhindrar gäster från att behöva höja sina röster och känna sig utmattade efter besöket. Detta gäller även personal som befinner sig ett utrymme med ständigt hög ljudnivå. I ett utrymme med dålig ljudmiljö förstärks alla ljud vilket kan undvikas med rätt akustiska åtgärder. Alltmer ofta går det att läsa recensioner där det påtalas om den dåliga akustiken i restauranger och där det framgår hur svårt det är att föra ett samtal med den man sitter mittemot. Genom rätt planering och akustikbehandling är det möjligt att uppnå en ljudmiljö där det inte är energikrävande att föra ett samtal utan att bordsgrannarna uppfattar vad man pratar om.

En hög ljudnivå belastar våra kognitiva förmågor och studier visar att människor har ett sämre minne under dåliga akustiskförhållanden. Med detta sagt är det inte så förvånande att man så snabbt glömmer namnet på den person man träffat i restaurang med en högljudd miljö.