Tjänster - Akustik

Med mångårig erfarenhet av akustik, ljud och buller erbjuder vi ett brett urval av tjänster som bl.a. omfattar:

Ljudmätning

Vi mäter buller, ljudisolering, efterklangstid, installationsbuller och mycket mer.

Projektering

Akustikkonsult i byggprocessens alla skeden.

Konsultation

Vi utför akustik-konsultation för alla behov och verksamheter.

Besiktning

För slutbevis enligt ljudklassningsstandard eller inför ombyggnad.

Studio

Stor som liten - akustiken är helt avgörande. Vi har erfarenhet av det mesta.

Exklusiva hem

I en exklusiv hemmiljö, inget uppdrag är för litet.

Miljöbyggnadscertifiering

Vi säkerställer 5. LJUD i ansökan och utför mätningar för bedömning.

Utbildning

Skräddarsydda föreläsningar eller utbildning inom akustik, ljudmätning och regler.

Vibrationer

Vibrationer ger upphov till ljud (stomljud) men också ibland till kännbara störningar som är ohörbara.