Bostadsutvecklare

Akustiken är en viktig del att ta hänsyn till tidigt som bostadsutvecklare/fastighetsutvecklare.

Som akustikers hjälper vi bostadsutvecklare/fastighetsutvecklare att känna sig trygga innan och efter ombyggnationen. Vi på Delta Akustik har stor erfarenhet av att medverka genom konsultering i projekteringsstadiet av små som stora ombyggnationer samt utföra verifiering av ljudkrav inför slutbesked.

Vid ombyggnation av lokal till bostad erbjuder vi att utvärdera de akustiska egenskaperna hos bjälklag och skiljeväggar som angränsar till befintliga bostäder innan ombyggnation. Vi projekterar och framtar erforderliga åtgärdsförslag för att uppnå Boverkets Byggregler (BBR) som är kostnadseffektiva eller kompakta. Vi erbjuder också akustiska anvisningar för övriga områden, som exempelvis VVS och trafik, vilket hjälper entreprenören att bygga rätt från början och därmed undvika onödiga kostnader i efterhand. Vi utför även granskning av handlingar med syftet att undvika problem vid färdigställandet. Vid ombyggnationens slut utför vi akustisk besiktning med rapport/protokoll som levereras till kontrollansvarig (KA) och/eller handläggare på kommunen.