Konsultation & Rådgivning inom Akustik

Delta Akustik AB har bred erfarenhet av akustik, ljud och buller. Vi utför konsultationer för ombyggnad, nybyggnad, studio, kontor, restaurang, bostäder m.m.


Delta Akustik AB är en akustikkonsult verksam som akustiker. De vanligaste typerna av uppdrag vi utför är projektering och ljudmätning. Nästan lika vanligt är det att vi utför enkla konsultationer eller små konsultuppdrag inom akustik, ljud och buller.

Uppdragen vi här avser med konsultation omfattar i princip alla tänkbara frågeställningar kopplade till akustik, ljud och buller. Vid en konsultation kan vi gemensamt med vår kund skapa en målsättning, oavsett om det är upplevelse eller riktvärden och föreskrifter som är betydelsefulla. Vår målsättning är nöjda kunder genom lyhördhet, snabb respons och hög verkningsgrad.

Konsultation kan lämpa sig om man upplever buller, dålig ljudmiljö eller akustik på sin arbetsplats, både i kontorslandskap såväl som i industri. Det kan även användas vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av mindre objekt som till exempel bostäder, restauranger, butiker eller kontor.

Ljudisolering är ett svårt ämne som kan kräva en sakkunnig inom akustik för att lyckas. Även här utför vi mindre uppdrag där vi gör enkla beskrivningar av hur man bygger bra ljudisolering

Studio är alltid en utmaning när det kommer till akustik, antingen tekniskt eller ekonomiskt. För privatpersoner eller små verksamheter kan vi utföra konsultuppdrag inom akustik. Både ljudisolering och klangbehandling eller rumsakustik fixar vi med hänsyn till budget, utrymme och ambition. Tillsammans har vi på Delta Akustik erfarenhet av flera hundra studiorum för inspelning, redigering, mixning och även replokaler. Vi gör även ritningar, byggbeskrivningar och mätning av klangbalans.

Med all vår kunskap och den erfarenhet vi samlat på oss från projektering och ljudmätning kan vi nästan alltid bidra med värdefull information eller effektiva lösningar även i mycket små uppdrag. Vår insats kan vara så liten som att svara på en enkel fråga över telefon eller i mail. Vanligast är dock att en fastighetsägare, verksamhet eller privatperson har ett problem med akustik, ljud eller buller som kräver en snabb och effektiv lösning. Vi brukar då kunna erbjuda ett platsbesök eller möte med efterföljande rapport, PM eller åtgärdsförslag.

Intresserad eller vill veta mer?

Kontakta oss här!