För Arkitekter

En byggnad upplevs av dess brukare med alla sinnen, så även hörseln. Akustik och ljudmiljö i en byggnad bör planeras i ett tidigt skede.

Läs mer: Arkitekter

Bostadsutvecklare

Akustiken är en viktig del att ta hänsyn till tidigt som bostadsutvecklare/fastighetsutvecklare.

Läs mer: Bostadsutvecklare

Restaurang

I restauranger gäller det att ha både god ljudmiljö lokalt för personal och gäster, samt tillgodose att angränsande bostäder ej störs av buller.

Läs mer: Restaurang