Akustikkonsult i Stockholm

Stockholm

Vi är akustiker med säte i Stockholm och erbjuder tjänster som akustikkonsult. Våra uppdrag som akustikkonsult utför vi över hela Sverige. Vi har god kännedom om riktvärden för buller, ljudisolering och efterklangstid samt regler kring buller och ljudmiljö. Vi kan byggprocessen och de föreskrifter om trafikbuller och industribuller som styr nybyggnad och ombyggnad. Ljudmätningar är en central del i vår verksamhet som akustikkonsult.

Akustik, buller och ljudmiljö är ett ständigt växande ämne i vårt samhälle. Som akustikkonsult arbetar vi med allt från mycket stora uppdrag i byggprojekt till väldigt små uppdrag som akustik i hemmastudio. Vi har lång och bred erfarenhet. Våra beställare återfinns i samhällets alla skikt. Konsultuppdragen som akustiker kan vara en enkel ljudmätning av ljudnivå, konsultation för arkitekt, verksamhet eller privatperson med åtgärd för att minska buller eller dålig akustik. Våra uppdrag kan också vara fullskalig projektering i ett byggprojekt, från bullerkartläggning i detaljplan eller programskede till besiktning av byggakustik och ljudklassning av utrymmen.

Vår roll som akustikkonsult i byggprocessen innebär ofta projektering eller ljudmätning av akustik, ljudisolering och ljudmiljö. Vi vet att behoven hos beställare, fastighetsägare och byggherre ser mycket olika ut och vi anpassar därför vårt uppdrag så att ni får ut så mycket som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Ibland är vårt uppdrag begränsat till att tolka byggregler och riktvärden samt finnas tillgänglig som bollplank. I andra fall är akustik en central del i ett projekt och då kan vår roll vara mer framträdande med utförliga beskrivningar och ritningar för akustik, ljudisolering eller åtgärder för minskat buller.

Har ni svårt att välja ljudklass för ert kontor eller avgöra om arbetsplatsen följer Arbetsmiljöverkets riktvärden för buller?

Har din verksamhet fått föreläggande om ljudmätning som ska utföras av fackman inom akustik?

Störs du av buller i din lägenhet efter ombyggnad av grannes lägenhet eller stambyte?

Kontakta oss för rådgivning, information om riktvärden för buller, pris eller bokning av ljudmätning.

Kontakta oss