Akustiker i Uppsala

Uppsala

Välkommen till Delta Akustik i Uppsala, din akustiker för akustiklösningar, ljudmätning och projektering av högsta kvalitet. Trots att vi är ett nystartat företag, har vi stolt etablerat oss som en pålitlig aktör inom akustikbranschen och är ett systerbolag till det välrenommerade Delta Akustik i Stockholm.

Vårt erfarna team av akustiker, med över 10 års erfarenhet, levererar specialistkompetens inom flera områden såsom: skola, kontor, bostäder, sjukvård och musikstudios. Vi förstår vikten av att skapa optimala inlärningsmiljöer i skolor och arbetar nära skolledningar för att utveckla fungerande utrymmen för lärare och elever. För kontorsmiljöer strävar vi efter att skapa lugna och produktiva arbetsutrymmen.
Inom sjukvården fokuserar vi på att minimera ljudnivåer och skapa en helande atmosfär. Vår kompetens sträcker sig också till musikstudios och eventlokaler, där vi med stor precision och erfarenhet skapar akustiska miljöer som uppfyller de högsta kraven från musiker.

Vi hjälper beställare, byggherre, fastighetsägare eller privatpersoner att välja lämplig ljudklass och att uppfylla föreskrifter om buller och ljudmiljö. Vi bistår i alla typer av ljudstörningsärenden, vibrationsutredningar, trafikbullerutredningar eller miljöärenden. Vi levererar tjänster som sträcker sig över alla projektskeden: planering, bullerutredning, programhandling, systemhandling, bygghandling och uppföljning eller verifiering. Vi har hög kunskap inom de riktlinjer och krav som finns för verksamheter, bostäder och industri från bland annat Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket och SGBC Miljöbyggnad.

Företaget har sin bas i Uppsala men vårt engagemang och expertis sträcker sig över hela Sverige. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra tjänster från norr till söder, och vår koppling till Delta Akustik i Stockholm ger oss tillgång till resurser och stöd som stärker vår förmåga att leverera högkvalitativ konsultation.

Vår passion är att skapa ljudmiljöer som berikar och förbättrar människors liv. Varje projekt är en möjlighet att utforma ljudlandskap som inte bara möter förväntningarna utan överträffar dem. Kontakta oss idag via telefon eller mejl så kan vi tillsammans se hur vi bäst kan hjälpa er.

Kontakta oss