Efterklang (T20) simulering i Odeon

Rumsakustik är en ljudlära som avser ljud i rum. En god rumsakustik innebär att utifrån rummets geometriska egenskaper forma en så trivsam ljudmiljö som möjligt. Allt ifrån hur man får hög taluppfattarbarhet i en föreläsningssal till hur man formger den perfekta musikstudion eller den trevliga ljudmiljön på favoritrestaurangen ingår i rumsakustiken. Och allt där emellan.

Delta Akustik AB har tiotusentals timmars erfarenhet av projektering av alla tänkbara ljudmiljöer, och erbjuder rumsakustiska beräkningar kombinerat med ljudmätningar och konsultationer för att ge ditt projekt största möjliga förutsättningar till att få en optimalt anpassad rumsakustik.

Med hjälp av våra resurser och specialanpassade beräkningsverktyg ges möjlighet att se hur fysiska förändringar i rummets utformning påverkar dess rumsakustik och ljudmiljö, redan innan byggprocessen påbörjats. Dessa verktyg ger fantastiska möjligheter till att visualisera förändringar i ett utrymmes rumsakustik med hjälp av bild, film och lyssningsverktyg där man kan höra hur exempelvis en ökad mängd ljudabsorbenter i ett utrymme minskar mängden oönskade ekon och ökar utrymmets taluppfattbarhet. Detta utförs med så kallade auraliseringar. En auralisering kan ses som örats motsvarighet till en visualisering – vi kan alltså hjälpa dig att höra hur diverse ombyggnader, ljudabsorbenter eller diffusorer påverkar ljudbilden i ditt projekt, redan innan byggprocessen påbörjats.

Med andra ord ger rumsakustiska simuleringar en helt ny dimension till projekteringen av alla slags ljudmiljöer, då även den minst insatta inom rumsakustiken kan vara med och se, lyssna samt påverka utfallet av projektet.

Vår expertis inom rumsakustiska simuleringar gör att vi som akustiker redan i ett tidigt skede av projekteringen får en uppfattning om vilka akustiska åtgärder som kommer att krävas för att formge en önskad rumsakustisk ljudmiljö och framför allt ges möjligheten att utifrån ett rumsakustiskt perspektiv utvärdera åtgärderna redan innan de utförts.

Möjligheten att simulera rumsakustiska parametrar som taluppfattbarhet, ljudklarhet och efterklangstid ger en ny dimension till våra möjligheter att projektera och formge en tilltalande rumsakustisk ljudmiljö då utrymme skapas för att testa flera olika lösningar för att finna den mest optimala som sedan appliceras i verkligheten.

Rumsakustiska strålgångsberäkningar utförs vid bygge av arenor, kulturlokaler, biografer, musikstudios, restauranger och allt annat där en god ljudmiljö är en viktig del av helhetsupplevelsen. Vi använder även rumsakustiska beräkningar vid exempelvis renoveringar av dessa utrymmen där syftet är att bibehålla eller förbättra ljudbilden i det existerande rummet.

Kontakta våra akustiker om ni önskar rumsakustisk rådgivning.