Akustikkonsult - Simon Edwinsson

Akustikkonsult Simon Edwinsson

Mobil: +46 (0) 70 495 14 14

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Befattning

VD / Akustiker

Referensuppdrag

Kulturlokaler

KUNGLIGA OPERAN & DRAMATEN| 2019-2020
· Kund: Fabege
· Roll: Ansvarig akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Operan och Dramaten skall få ett nytt produktionscenter med övningslokaler och verkstadslokaler för dekorproduktion. Min roll har varit att ta fram akustiska krav och lösningar för projektet och bevaka dessa genom projekteringen.

SPACE | 2019-2020
· Kund: AMF
· Roll: Ansvarig akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av 5:e Hötorgshusets tre nedersta våningar för att inhysa hyresgästen Space vars verksamhet kan liknas vid ett digitalt kulturhus. Bland annat byggs en arena för e-sport och ett antal studios. Mitt uppdrag har varit att ta fram akustiska krav och lösningar för ombyggnationen och upprätta bygghandlingar för akustik.

SVENSKA BIO | 2012-2020
· Kund: Svenska Bio
· Roll: Ansvarig akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Jag har under åren varit ansvarig för akustiken vid nybyggnation av ett flertal biografsalonger i Sverige och Danmark. FMitt uppdrag har främst varit att bevaka ljudkrav mot angränsande biosalonger och övriga grannar samt att säkerställa ändamålsenlig rumsakustik i salongerna. lera av salongerna har anpassats för Dolby Atmos ljud vilket ställt extra höga krav på ljudisolering och rumsakustik.

Skolor

NORRA DJURGÅRDSSTADENS SKOLA + FÖRSKOLA | 2014-2020
· Kund: Sisab
· Roll: Ansvarig akustiker (byggnadsakustik + yttre ljudmiljö)
· Beskrivning: Projektering av inre och yttre ljudmiljö av nybyggnad samt ombyggnad av skola. Höga antikvariska krav i de befintliga gasverksbyggnaderna som anpassades till moderna skollokaler. Projektering av rumsakustik i större samlingslokal med komplex rumsvolym och dubbel takhöjd ingick i projektet. Ljudmätningar i samband med slutbesiktning.

KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN | 2012-2017
· Kund: Akademiska Hus
· Roll: Handläggande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projektering av nya musikhögskolan med ett hundratal specialanpassade musikrum, studios och konsertsalar med extremt höga krav på ljudisolering och klangbehandling. Skolans bibliotek placerades i ett antikvariskt klassat stall där en inre miljön omfattades av höga varsamhetskrav vilket innebar en akustisk utmaning.

SISAB AKUSTIKSAKKUNNIG | 2014-2019
· Kund: Sisab
· Roll: Akustiksakkunnig
· Beskrivning: Sisab äger och förvaltar Stockholms alla kommunala skolor (ca 1000 st). Mitt uppdrag är att fungera som akustiksakkunnig för att hantera interna akustikfrågor inom Sisab och fungera som stöd för de akustikprojektörer som jobbar i Sisabs projekt.

Kontor

SEB HK ARENASTADEN | 2014-2019
· Kund: Veidekke
· Roll: Ansvarig akustiker (byggnadsakustik och rumsakustik)
· Beskrivning: Projektering från programhandling till bygghandling och uppföljning i produktion samt besiktningsmätningar i färdig byggnad. Projektet var det största kontorsprojektet i Sverige på 30 år med en total yta på närmare 100.000 kvm. Projektet projketerades för att uppfylla ljudklass B och BREEAM. Ljudmätningar i samband med överlämning och slutbesked.

GOOGLE HK STOCKHOLM | 2016-2018
· Kund: Google, Zengun
· Roll: Ansvarig akustiker (byggnadsakustik och rumsakustik)
· Beskrivning: Projektering av ombyggnad av lokaler i centrala Stockholm för att inhysa Googles HK. Huvudkontoret innehåller akustiska utmaningar såsom gym, gruppträningssal och biografi. Projektet uppfyller ljudklass C och Googles egen ljudmanual baserad på amerikansk standard. Ljudmätningar i samband med överlämning och slutbesked.

ICA HK ARENASTADEN | 2016-2019
· Kund: ICA
· Roll: Ansvarig akustiker (inredningsakustik)
· Beskrivning: Projektering och av inredningsakustik i ljusgårdar, styrelserum och kontorslandskap för ICA. Graskning av hyresvärdens bygghandlingar utifrån ställda ljudkrav i hyresavtal och bevakning av kraven genom ljudmätning i samband med inflytt.  

Arenor

FRIENDS ARENA | 2010-2013
· Kund: Peab
· Roll: Handläggande akustiker (byggnadsakustik och rumsakustik)
· Beskrivning: Färdigprojektering av byggnadsakustik för att uppfylla projektets programmål avseende akustik. Byggnadstekniska lösningar för att uppfylla programkrav i arenarummet med tillhörande utrymmen såsom foajéer, tv-studios, mixerrum, talstudios, presskonferensrum, loger etc. Dessutom projektering och design av ventilationsakustik för att klara krav på ljudnivå och överhörning. Ljudmätningar i samband med överlämning och slutbesked.

GLOBEN | 2017-2019
· Kund: SGAF
· Roll: Handläggande akustiker (rumsakustik)
· Beskrivning: Projektering av ombyggnad av Globen i PH- och SH-skede för att anpassa arenan för ishockey. Fokus i projektet var att göra arenan skalbar med ett rörligt tak samt att för bättra akustiken för ishockey. Uppdraget var att skapa ökad närvarokänsla och akustiskt stöd på läktaren. Hovet, som anses vara en av världens bästa hockeyarenor avseende läktarakustik, stod som referenslokal för projektet och en utförlig akustisk undersökning utfördes där för att identifiera nyckelfaktorer för god hockeyakustik..

UPPSALA ISARENA | 2019-
· Kund: Sportfastigheter Uppsala
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projektering av ny arena för ishockey och isdans med publikkapacitet ca 5000 personer. Framställande av programhandling med akustiska krav och anvisningar för arenan.

Gym och idrottshallar

MULTIHALL ÅKERSBERGA | 2019-
· Kund: In3prenör
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projektering av ny 6 fullstora idrottshallar förenade i en byggnad. Utarbetning av akustiska åtgärder för att uppfylla de olika hallarnas behov avseende ljud och akustik. Projektets ambition är att optimera taluppfattbarheten och närvaron vid idrottsutövande, tex bollsport, och akustiklösningarna på vägg är därför i särklass vad gäller omfattning och verkningsgrad i denna typ av byggnad. Kravställning byggnadens akustik och av hallarnas ljudanläggningar. Akustiska beräkningar i 3D-modell med strålgångssimulering.

SATS | 2012-2020
· Kund: Sats Elexia
· Roll: Ansvarig Akustiker (gymakustik)
· Beskrivning: Har varit Sats bollplank för frågeställningar kring ljud- och vibrationer. Har under denna period jobbat med både nybyggnation och ombyggnation av gymlokaler. Har i samverkan med Sats utvecklat stomljudsdämpande golvsystem för träning med fria vikter samt utarbetat lösningar för ljudisolering av hög musik i gruppträningssalar och spinningsalar.

SISAB IDROTTSBYGGNADER | 2010-2019
· Kund: Sisab
· Roll: Akustiksakkunnig
· Beskrivning: Sisab äger och förvaltar Stockholms alla kommunala skolor (ca 1000 st). Mitt uppdrag är att fungera som akustiksakkunnig för att hantera interna akustikfrågor inom Sisab och fungera som stöd för de akustikprojektörer som jobbar i Sisabs projekt. I det arbetet har ingått att utforma akustiska lösningar för nybyggnation av idrottshallar samt att bevaka att krav uppnås i samband med överlämning. Under denna period har jag varit inblandad i ett dussintal idrottsbyggnader, ibland som projekterande akustiker, ibland som granskande akustiker.

Bostadshus

DALLASSKRAPAN | 2018 -
· Kund: TB-Gruppen
· Roll: Ansvarig Akustiker
· Beskrivning: Den kända Dallasskrapan invid gamla Råsunda fotbollsstadion byggs om från kontor till bostäder. Min roll var projektera akustiska lösningar för att uppfylla BBR-krav för bostäder. Projektet innefattade lösningar för hantering av yttre trafikbuller med hänsyn till bullerkrav i detaljplan, invändig ljudisolering och bullernivåer från ventilation med hänsyn till BBR-krav.

NOUVELLE | 2019-
· Kund: Veidekke Bostäder
· Roll: Ansvarig Akustiker
· Beskrivning: Veidekke bostäder uppför ett 70-tal lägenheter i två huskroppar nära Upplands Väsby station. Projektet är utsatt för buller från väg och flyg vilket hanterats i bygglovsskede med bullerutredning och mätningar. Stommen är av HDF med omväxlande betongväggar och lättväggar mellan bostäder. Projektet skall uppfylla ljudklass C.

STÅNGHOLMEN | 2020-
· Kund: Olov Lindgren
· Roll: Ansvarig Akustiker
· Beskrivning: Olov Lindgren ska uppföra 3 bostadshus med ca 100 bostäder i området Stångholmsbacken. Projektet kravställs för att uppfylla Miljöbyggnad Silver vilket innebär ljudklass B för två parametrar och ljudklass C för tre parametrar.

Vårdlokaler

AKUTEN VISBY LASARETT | 2019-2020
· Kund: Nybergs Entreprenad
· Roll: Ansvarig Akustiker
· Beskrivning: Visby lasarett skall få en ny akutmottagning. Projektet är i projekteringsskede och min roll har varit att bevaka de akustiska frågorna under systemhandlingsskede. Som kravställning gäller PTS riktlinjer för akustik. Speciellt för projektet är att akutmottagningen ska byggas på med fler våningar i framtiden samtidigt som verksamheten i akuten ska fortgå, vilket innebär ett behov av byggbullerreducerande åtgärder.

NYA ERSTA SJUKHUS | 2016-2019
· Kund: Ersta Diakoni
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Mitt första uppdrag i projektet var att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för buller redan 2012. År 2016 drog projektering av den nya byggnaden igång på allvar. Nya Ersta Sjukhus är en stor tillbyggnad på 7 våningsplan med ett flertal operationssalar och andra utrymmen med höga tekniska krav. En akustisk utmaning i projektet var att säkerställa en vibrationsfri miljö för MR-utrustningen. Den närbelägna Folkungagatan är känd för att skapa vibrationsproblem i närliggande byggnader vilket behövde hanteras med vibrationsdämpande åtgärder för den nya byggnadsstommen

CHOPIN | 2016-2019
· Kund: Skanska
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Ansvarig akustiker från systemhandling till slutbesked. Byggnaden består av ett flertal akustiska utmaningar där röntgen och operation möts. Till exempel kommer röntgen och skopi-ledda behandlingar utföras i interventionssalarna där bild och videoteknik kommer ge läkare och kirurger över hela världen möjlighet att delta med specialkompetens under pågående operationer. Därtill ställdes även höga krav på byggnadens egenskaper då ambitionen var Miljöbyggnad Guld.

Studios

HEMLIG ARTIST 1 | 2019-2020
· Kund: -
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik och rumsakustik)
· Beskrivning: Privat produktionsstudio för en av Sveriges top 5 musikexpoerter. Extremt höga krav på ljudisolering mot angränsande utrymmen. Detaljberäknad rumsakustik avseende rumsdimensioner, ljudreflexer, stående vågor och interferenser. Akustikbehandling på all väggyta i form av diffusion och olika typer av absorption (porös, membran, Helmholtz). Projektet innefattade att ta fram ritningar till färdig bygghandling för studioentreprenaden.

HEMLIG ARTIST 2 | 2018-2019
· Kund: -
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Studiokomplex med ett dussintal produktionsstudios för en av Sveriges top 5 musikexpoerter. Uppdraget infattade att projektera ljudisoleringen så att ljudmiljön i studiolokalerna uppfyllde beställarens krav på störfrihet från egen verksamhet, ventilation och trafikljud. En utmaning i projektet var att angränsande hyresgäst var en lätt industri med kompressorrum vägg-i-vägg med stora inspelningsrummet.

AVANZA PODSTUIO | 2019-2020
· Kund: Avanza
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik och rumsakustik)
· Beskrivning: Ombyggnad av kontorsyta till podstudio med krav på störfrihet och god inspelningsakustik. En utmaning i projektet var kundens önskemål om stora glasade ytor i kombination med höga förväntningar på rumsakustisk prestanda. Projektet innefattade att ta fram underlag för byggentreprenaden.

Bullerkartläggning

TINGVALLASKOLAN + BOSTADSOMRÅDE MÄRSTA | 2019-2020
· Kund: Sigtuna Kommun
· Roll: Ansvarig Akustiker (samhällsbuller)
· Beskrivning: Uppdraget omfattade att säkerställa god ljudmiljö på skolgården och för den angränsade tomten som ska exploateras med bostäder. Arbetet resulterade i en bullerskärm 4,5 meter hög, för att säkerställa Naturvårdsverkets riktvärden för skolgården och för det planerade bostadsområdet. I arbetet ingick även att kravställa ljudisolering för skolans fasader och fönster.

FLEMINGSBERGSDALEN | 2020
· Kund: Fabege
· Roll: Ansvarig Akustiker (samhällsbuller)
· Beskrivning: Flemingsbergsdalen är ett område invid Huddingevägen och Västra stambanan som ska exploateras de närmaste 20 åren. Uppdraget innefattade en detaljerad bullerutredning för detaljplan som bland annat infattar Operans och Dramatens nya övningslokaler. I utredningen ingick vägbuller, spårbuller, vibrationer, stomljud, industribuller och verksamhetsbuller. Arbetet resulterade i bullerkartor som visar ljudnivåer på mark och på fasader.

BOBY | 2020
· Kund: Botkyrkabyggen
· Roll: Ansvarig Akustiker (samhällsbuller)
· Beskrivning: Uppdraget omfattade en detaljerad bullerutredning för ett planerat bostadshus inom gällande detaljplan. Bostadshuset ligger inkilat mellan järnväg, bussterminal och statlig väg vilket innebär en stor utmaning när det gäller utformningen av byggnaden för att säkerställa god boendemiljö. I utredningen ingick vägbuller, spårbuller, vibrationer, stomljud och industribuller (bussterminalen).

Miljöärenden

UNDERBARA BAR | DNR 2018-5109 | 2016-2021
· Kund: Stora och Goa
· Roll: Ansvarig Akustiker, Mättekniker
· Beskrivning: Uppdraget innefattade projektering av ombyggnad för att begränsa bullerspridning till angränsande bostäder med anledning av klagomål från boende. Resultaten innebar att ljudisoleringen förbättrades med 10 dB. Dock upphörde inte klagomålen från boende. Mitt uppdrag var då att utföra ljudmätningar av bullerstörning från restaurangen och skriva rapporter som användes som underlag vid Miljöförvaltningens bedömning av ljudstörningen, samt att kommunicera på telefon med handläggaren på Miljöförvaltningen. Ärendet kunde avslutas. I samband med att Underbara Bar blev uppsagda från sitt hyresavtal och att detta föranledde en tvist i hyresnämnden kallades jag som vittne för att redogöra för bullerstörningen och de åtgärder som vidtagits.

FÖRSKOLAN LINDEN | DNR 2020-06622 | 2020
· Kund: Stockholms Stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
· Roll: Ansvarig Akustiker, Mättekniker
· Beskrivning: Stockholms stad hyr lokaler i Skarpnäck för förskolan Linden. Vid en stickprovskontroll av Miljöförvaltningen konstaterade höga bullernivåer. Min uppgift var att utreda orsaken till bullernivåerna och presentera en lösning. Efter att åtgärder utförts enligt min beskrivning utfördes en ny kontroll och ljudnivån var då godkänd. Ärendet kunde avslutas.

MARTINSKOLAN | DNR 2017-001008 | 2020-2021
· Kund: Martinskolans Byggnadsstiftelse
· Roll: Ansvarig Akustiker, mättekniker
· Beskrivning: Martinskolan byggde om ventilationen på grund av föreläggande från Miljöförvaltningen avseende otillräckliga luftflöden. Den nya ventilationen visade sig ge rätt luftmängder men samtidigt väldigt höga ljudnivåer. Min roll var att felsöka ventilationsanläggningen avseende stomljud, luftburet ljud, egenalstrat ljud och aggregatljud samt komma med åtgärdsförslag. Efter en mycket omfattande ombyggnad med bland annat nya huvudkanaler kunden ljudnivån reduceras med 15 dB i låga frekvenser till värden som Miljöförvaltningen kunde godkänna. Ärendet kunde avslutas.