Akustikkonsult - Olle Markstedt

Akustikkonsult Olle Markstedt

Mobil: +46 (0) 70 516 24 27

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Befattning

Senior Akustiker

Referensuppdrag

Kulturlokaler

STOCKHOLM WATERFRONT 2008 - 2011
· Kund: 43 Hotel & Congress AB, PEAB
· Roll: Ansvarig akustiker vid byggande av ny Hotell och Konferensanläggning i bullrig stadsmiljö.
· Beskrivning: Uppdraget omfattade bullerkartläggning, dimensionering av fasadisolering, akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från programskede till byggskede och uppföljning under byggtid samt kontroll av ljudmiljö i färdig anläggning

SJÖLIDENS KAPELL, VÄRMDÖ 2018 - 2019
· Kund: Svenska Kyrkan och Strategia
· Roll: Ansvarig akustiker vid ny, och ombyggande kapellet.
· Beskrivning: Uppdraget omfattade akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från programskede till byggskede och uppföljning under byggtid samt kontroll av ljudmiljö i färdig anläggning. Taluppfattbarhet och rumslig akustik var viktig och resultatet blev mycket uppskattad av såväl körsång, predikningar och musikframställningar.

Bostäder

NELSON MARKÖR, VÄRMDÖ 2019 - 2021
· Kund: Värmdö Bostäder
· Roll: Ansvarig akustiker vid ombyggnad av utrymmen till små lägenheter.
· Beskrivning: Uppdraget omfattade inventering, akustisk bygg- och rumsakustisk projektering under byggskede och uppföljning under byggtid.

BÄCKBY CENTRUM, VÄSTERÅS 2018 - 2019
· Kund: Mimer fastigheter och Skanska
· Roll: Ansvarig akustiker vid nybyggnad av flerbostadshus.
· Beskrivning: Uppdraget omfattade akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från programskede till byggskede och uppföljning under byggtid samt verifiering i färdig byggnad att ljudkrav innehålls. I byggnaderna finns även gym och butik vilket fordrade särskilda akustiska åtgärder.

VÄPPEBY, BÅLSTA 2018 - 2019
· Kund: Mimer fastigheter och Skanska
· Roll: Ansvarig akustiker vid nybyggnad av flerbostadshus.
· Beskrivning: Uppdraget omfattade akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från programskede till byggskede och uppföljning under byggtid samt verifiering i färdig byggnad att ljudkrav innehålls. I byggnaderna finns även gym och butik vilket fordrade särskilda akustiska åtgärder

KV PÅSEN, TRANSFORMATORVERKSTAN 2019 - 2021
· Kund: Arcona
· Roll: Ansvarig akustiker vid ombyggnad av industrifastighet till Co-living.
· Beskrivning: Uppdraget omfattade inventering av befintlig byggnads akustiska förutsättningar. akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från programskede till byggskede och uppföljning under byggtid samt verifiering i färdig byggnad att ljudkrav innehålls.

Skolor och förskolor

HÄGERNEHOLM SKOLA OCH IDROTTSHALL| 2016–2018
· Kund: Arcona i samverkan med Täby kommun.
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Projektering av grundskola F – 6 och fullskalig idrottshall med läktare som uppfyller krav för upp till 500 personer sittande publik. Uppdraget omfattade bullerkartläggning, dimensionering av fasadisolering, akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från systemskede till byggskede och uppföljning under byggtid samt kontroll av ljudmiljö i färdig anläggning. Rapport med åtgärdsförslag.

EKEDALS SKOLA , VÄRMDÖ| 2016–2018
· Kund: Arcona i samverkan med Värmdö kommun.
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Ombyggnad av byggnader för anpassning till dagens krav. Byggnaderna är uppförda mellan 1890 och 1970 varför stor hänsyn fordrades för att bibehålla det ursprungliga arkitektoniska uttrycket men samtidigt uppfylla dagens ljudkrav.

SNESEN 1, FÖRSKOLA| 2018 - 2019
· Kund: SISAB.
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Projektering av förskola. Uppdraget omfattade bullerkartläggning, dimensionering av fasadisolering, akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från systemskede till byggskede och uppföljning under byggtid samt kontroll av ljudmiljö i färdig anläggning.

STORA SOLBERGA SÄRSKOLA JÄRNA | 2020 - 2021
· Kund: Solberga By och Pietsch Arkitekter.
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Projektering av om- och tillbyggnad av lokaler för särskola. Uppdraget omfattade akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från systemskede till byggskede och uppföljning under byggtid. Lokalerna ställd höga krav på ljudisolering och akustisk kvalitet.

Kontor

SICKLA STATIONSHUS | 2018 - 2021
· Kund: Atrium Ljungberg
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik, byggbuller)
· Beskrivning: Nybyggnad av 23 våningar hög byggnad med lokaler möjliga för kontor, konferens, hotell samt med uppgång för ny T-bana blå linje. Arbete avsåg inventering av ljud och vibrationer från Saltsjöbanan, Tvärbanan och trafik. Uppdraget omfattade akustisk bygg- och rumsakustisk projektering från programskede till byggskede och uppföljning under byggtid.

T30/31 PÅBYGGNAD GALLERIAN | 2018 - 2019
· Kund: Skanska / Zengun och HT Projekt
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Gallerian byggdes om och byggdes på med nya plan. Akustisk bygg och rumsprojektering av hyresgästanpassade lokaler för kontor och Co-Work

KV RIDDAREN 26 | 2018 - 200
· Kund: Humlegården och Arcona
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Nybyggnad av kontorshus. Akustisk bygg och rumsprojektering från systemskede till byggskede. Hyresgästanpassning av lokaler för kontor och restaurang

Restauranger

FRANTZÉNS RESTAURANG 2017–2018
· Kund: Arcona och Joyn Studio
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Akustisk projektering. Utarbetande av en akustisk gestaltning för att ge gästerna i restaurangen hemkänsla och tillhörighet. Restaurangen tilldelades 3 stjärnor i Guide Michelin delvis beroende på god akustikmiljö.

OAXENS RESTAURANG 2012–2013
· Kund: Oaxen Skärgårdskrog AB och RED projekt
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Ombyggnad av gamla slipen till restaurang. Akustisk projektering Utarbetande av en akustisk gestaltning för att i befintlig byggnadsvolym ge gästerna i restaurangen en unik upplevelse Restaurangen tilldelades 2 stjärnor i Guide Michelin delvis beroende på god akustikmiljö.

Idrottsanläggningar

STUVSTAHALLEN | 2015–2017
· Kund: Arcona i samverkan med Hus F, Huddinge kommun
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Akustisk projektering. Träpanel med olika spaltbredder och brädtjocklekar som både fungerar diffuserande och absorberande

GUBBÄNGENS BAD-OCH GYMNASTIKHALL | 2015–2017
· Kund: Stockholms stad
· Roll: Ansvarig Akustiker (byggnadsakustik, rumsakustik)
· Beskrivning: Renovering av befintlig byggnad för att uppfylla ljudkrav. Inventering av befintliga lokaler. Akustisk projektering, med förslag på träpaneler, olika specialanpassade absorbenter för att skapa en god akustik

Övrigt

LIDL BUTIKER, 2017-
· Kund: Lidl. Butiker i Norrköping, Luleå, Boden, Älmhult, Karlskoga mfl
· Roll: Ansvarig Akustiker
· Beskrivning: Akustisk bygghandlingsprojektering. Utarbetande av Ljudskyddsbeskrivning som underlag för övriga discipliner för att uppfylla ljudklass B. Bullerberäkning av buller till omgivning. Som sakkunnig akustiker sammanställt Ljudskyddsbeskrivning med ljudritningar samt bullerberäkningar för Breeam certifiering.