Akustikkonsult - Hampus Dall

Akustikkonsult Hampus Dall

Mobil: +46 (0) 70 714 20 16

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Befattning

Akustiker

Referensuppdrag

Kulturlokaler

HEBY MUSIKSKOLA | 2021
· Kund: Heby Folkets Hus
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Musikskola med olika rum för pedagogisk verksamhet där ljudisolering och rumsakustik upplevs otillräcklig. Uppdraget omfattade att utföra mätningar för att undersöka kvalitén av akustiken samt lämna åtgärdsförslag för att förbättra akustiska kvalitén för musikskoleverksamhet.

Bostäder

BÄCKBY CENTRUM | 2020
· Kund: Skanska
· Roll: Mättekniker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Bäckby Centrum omfattar nybyggnationer av tre flerbostadshus i Västerås. Besiktning av två flerbostadshus, totalt ca: 60 lägenheter

Kontor

KUNGSPASSAGEN | 2021
· Kund: Castellum
· Roll: Assisterande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projektet omfattade nybyggnation av sju våningar på Kungspassagen 1 i Uppsala för att inhysa kontorsytor. Mitt uppdrag har varit att assistera som mättekniker, skriva mätrapporter med åtgärdsförslag och felbeskrivning samt skriva akustiska utlåtanden.

Skolor

FISKSÄTRA FRITIDSGÅRD | 2021
· Kund: In3prenör
· Roll: Assisterande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Akustisk besiktning av nybyggnation av fritidsgård i Fisksätra. Rollen innefattade mättekniker - både besiktning och felsökning, upprättande av mätrapporter samt åtgärder för att släcka kvarstående underkända punkter.

NORLANDIA UPPFINNAREN| 2021
· Kund: Triennium Gruppen
· Roll: Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Akustisk besiktning av ventilationssystem som besörjer nybyggnation av förskolan Norlandia Uppfinnaren. Uppdraget omfattade besiktning och felsökning, upprättande av mätrapporten som åtgärder för att släcka kvarstående underkända punkter.

Hotell och Restauranger

FIORE | 2021
· Kund: Hjarlmar Litzén
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Uppdraget omfattade luftljudsisoleringsmätning mellan restaurang och bostäder samt ge åtgärdsförslag för bättre ljudisolering till grannliggande bostäder. I uppdraget ingick även utvärdering av befintlig rumsakustik med åtgärdsförslag.

GRAND HOTEL | 2021
· Kund: Vectura Fastigheter
· Roll: Assisterande Akustiker
· Beskrivning: Uppdraget omfattade akustisk verifiering efter renovering av hotellrum i Bolinderska palatset.

Idrottsanläggningar

SATS | 2021
· Kund: Malmegårds
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Uppdraget omfattade utredning av upplevd bullerstörning från gym och åtgärder för att minska bullerstörning till närliggande verksamheter.

SATS NACKA | 2021
· Kund: Unibail Rodamco
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Uppdraget omfattade att beskriva kritiska konstruktioner och åtgärder som behövdes för att uppfylla akustiska krav inom hyresgästens ytor och i angränsande/närliggande butiker.

FISKSÄTRA MULTIHALL | 2022
· Kund: In3prenör
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Projektering av 2 fullstora idrottshallar och 3 salar förenade i en byggnad. Utarbetning av akustikåtgärder för att uppfylla de olika hallarnas/salarnas behov avseende ljud och akustik. Projektets ambition är att optimera taluppfattbarheten och närvaron vid idrottsutövande, tex bollsport, och akustiklösningar på vägg är därför i särklass vad som gäller omfattning och verkningsgrad i denna typ av byggnad. Kravställning av byggnadens akustik och av hallarnas/salarnas ljudanläggning. Akustiska beräkningar av efterklangstider.