Akustikkonsult - Robert Palm

Akustikkonsult Robert Palm

Mobil: +46 (0) 70 062 68 58

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Befattning

Akustiker

Referensuppdrag

1. KULTURLOKALER

TELLUS BIOCAFÉ | 2021–2022
· Kund: Kulturföreningen Tellus
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Biograf med scen för musikevenemang samt café med musik och s.k. jam-sessions orsakar bullerstörningar till angränsande bostadslägenheter. Uppdraget omfattade att utföra mätningar och påvisa transmissionsvägar från biograf/scen samt café till 3 ovanpåliggande bostäder. Mätningar med beräkningar i rapport resulterade i åtgärdsförslag för att angripa problematiken på effektivast möjliga sätt (Dämpa största bidragande konstruktioners transmissionsvägar).

SPACE SERGELS TORG | 2021–2022
· Kund: AMF
· Roll: Mättekniker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av 5:e Hötorgshusets tre nedersta våningar för att inhysa hyresgästen Space vars verksamhet kan liknas vid ett digitalt kulturhus. Bland annat byggs en nationalarena för E-sport och ett antal studios. Mitt uppdrag var att utföra verifieringsmätningar av färdigställda och under pågående byggnation. Vidare upprättades mätrapporter med felbeskrivningar och åtgärder samt akustiska utlåtanden inför slutbesked för plan 1-7 & 18.

SVENSKA BIO | 2022
· Kund: Svenska Bio
· Roll: Assisterande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projekterande akustiker vid utbyggnad av biografsalonger Biograf Grand Sveavägen samt bullerstörningar från befintliga salonger.

2. SKOLOR

CAMPUS ALBANO HUS 2–4 | 2020–2021
· Kund: Akademiska Hus
· Roll: Mättekniker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Nybyggnation av vetenskapsnavet Campus Albano. Mättekniker vid akustiska besiktningar av klassrum, föreläsningssalar, studios m.m.

FÖRSKOLAN LITEN BLIR STOR | 2021–2022
· Kund: BRF Svea Artilleri 4
· Roll: Projektledande Akustiker
· Beskrivning: Projektledare från bullermätning av installationer från ärende i miljönämnden, till mätning för att utreda bidragande bullerorsaker (aggregat, kanaldragning, flöden, don osv.), till projekterande akustiker tillsammans med vent-konsult.

RIKSÄPPLET 2 | 2021
· Kund: In3prenör
· Roll: Assisterande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Akustisk besiktning av nybyggnation av högstadieskola i Haninge. Rollen innefattade mättekniker - både besiktning och felsökning, upprättande av mätrapporter samt åtgärder för att släcka kvarstående underkända punkter.

VEDBO VÄSTERÅS | 2021–2022
· Kund: Elvbygg & Stenvalvet
· Roll: Assisterande Akustiker · Beskrivning: Akustisk besiktning av nybyggnation av grundskola i Västerås. Rollen innefattade mättekniker - både besiktning och felsökning, upprättande av mätrapporter samt åtgärder för att släcka kvarstående underkända punkter.

NYA GOTTSUNDASKOLAN | 2021–2022
· Kund: In3prenör
· Roll: Assisterande Akustiker
· Beskrivning: Nybyggnation av grundskola i Uppsala. Projekterande akustiker, upprättning av RFP (Rumsfunktionsprogram), Ljudritningar, akustikbeskrivningar samt bollplank och granskning av övriga discipliner i SH- och BH-skede.

3. BOSTÄDER

TÄBY PARK | 2020
· Kund: JM
· Roll: Mättekniker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Nybyggda lägenhetskvarter på tidigare Galoppfältet i Täby, numera Täby Park. Akustisk Besiktning av 4 trapphus, totalt ca. 100 lägenheter.

SÄBY JÄRFÄLLA | 2021-2022
· Kund: Långskär AB
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Ombyggnation av vårdlokaler till bostäder. Upprättande av akustikbeskrivning med stöd av ljudmätningar. Bollplank övriga discipliner under byggnation.

ÄTTEGRENEN ÖSTBERGA | 2021-2022
· Kund: SPU Gruppen
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Ombyggnation av lokaler till bostäder. Upprättande av akustikbeskrivning med stöd av ljudmätningar. Bollplank till övriga discipliner och konstruktionslösningar för att uppfyllande ljudkrav enligt BBR.

4. IDROTTSLOKALER OCH GYM

GJUTMÄSTAREN BRYGGERIHALLEN GJM6 | 2021-2022
· Kund: Newsec
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Ulvsunda industriområde byggs om till en ny stadsdel och Kv. Gjutmästaren 6 som tidigare huserat Pripps bryggeri omvandlas till en multifunktionell idrottsanläggning med arena, idrottshallar, kampsport, dans, slagburar för cricket, boule m.m. Ombyggnation från dagens dagligvaruhandel innebär akustiska utmaningar och möjligheter. Mitt uppdrag var som projekterande akustiker att upprätta akustikbeskrivning, ljudritning och agera bollplank till övriga discipliner under förstärkt PH-skede.

FITNESS24SEVEN ENKÖPING | 2022
· Kund: Elvbygg
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Verksamhetsanpassning för före detta butikslokal källar- och markplan till gym. Angränsande var annan verksamhet på markplan och bostäder vertikalt ovanför blivande gym. Uppdraget innefattade inventeringsmätningar samt åtgärder för golvuppbyggnad, tak, vägg mot verksamhet samt ljudanläggning.

5. KONTOR

SWEDBANK SUNDBYBERG | 2020
· Kund: Swedbank
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Utveckling av adaptivt maskeringssystem för öppna kontorslandskap med telefonsupport. Rollen innefattade utveckling av aktivt maskeringssystem med mikrofoner, utveckling av bakgrundsljud, installation på plats samt mätning av ökad akustisk privacy (STI).

LAGERLOKALER ASEA 3 | 2021–2022
· Kund: In3prenör
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Nybyggnation av flertalet lager/kontorslokaler i Västberga. Rollen innefattade akustisk besiktning av lager/kontorslokaler med utlåtande inför slutintyg samt åtgärder för fortsatt inflyttning i lokaler.

5:E HÖTORGSHUSET PLAN 4 & 5–7 | 2021
· Kund: AMF
· Roll: Assisterande Akustiker
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av tre våningar i 5:e Hötorgshuset för att inhysa Co-working ytor. Mitt uppdrag har varit att assistera som mättekniker, skriva mätrapporter med åtgärdsförslag och felbeskrivning samt skriva akustiska utlåtanden.

HORNSBERG 10 | 2021–2022
· Kund: Reomti Bygg
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av sju våningar för att inhysa nya hyresgäster. Mitt uppdrag har varit som projekterande akustiker och utföra inventeringsmätningar, upprätta akustikbeskrivning, ljudritningar och bistå som bollplank och granska övriga discipliner i SH-skede och senare i HGA för hyresgäst Martin & Servera.

SVEAVÄGEN 38 | 2021–2022
· Kund: Skandia Fastigheter
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av sju våningar för att inhysa nya hyresgäster. Mitt uppdrag har varit som projekterande akustiker och utföra inventeringsmätningar, upprätta akustikbeskrivning, ljudritningar och bistå som bollplank och granska övriga discipliner.

PÄRONET 8 | 2021–2022
· Kund: Päronet 8 Fastighets AB
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av nio våningar för nya funktioner och planer. Mitt uppdrag har varit som projekterande akustiker och upprätta Akustikbeskrivning, ljudritningar utföra inventeringsmätningar samt agera bollplank och granska övriga discipliner.

TROLLHÄTTAN 30 | 2022–
· Kund: C. Eriksson bygg
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av två våningar på Regeringsgatan 25 för nya funktioner och planer med hyresgästanpassning för internationell hyresgäst Global Relay. Mitt uppdrag har varit som projekterande akustiker och upprätta Akustikbeskrivning, ljudritningar utföra inventeringsmätningar samt agera bollplank och granska övriga discipliner.

6. VÅRDLOKALER

ELISABETHSJUKHUSET UPPSALA | 2021
· Kund: Urban properties
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Projektet omfattade inventeringsmätningar av installationsbuller och upprättande av rapport inför ombyggnation.

7. MILJÖÄRENDEN

FÖRSKOLAN LITEN BLIR STOR | DNR 2018-009772| 2021–2022
· Kund: BRF Svea Artilleri 4
· Roll: Projektledande Akustiker
· Beskrivning: Projektledare från bullermätning av installationer från ärende i miljönämnden, till mätning för att utreda bidragande bullerorsaker (aggregat, kanaldragning, flöden, don osv.), till projekterande akustiker

FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TALLGUBBEN | DNR 2020-15617| 2021
· Kund: Fastighetsägare Jonas Gustafsson
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Bullermätning av överskridande riktvärden installationsbuller mot Folkhälsomyndigheten. Upprättande av rapport med åtgärdsförslag.

BRF NORRTULLSGATAN 20 | DNR 2021-10766| 2022
· Kund: BRF
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Boende upplevde störning från kampsports-verksamhet på källarplan. Uppdraget omfattande inventering med åtgärdsrapport för minskad olägenhet hos boende samt för att uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

8. ÖVRIGT

FISKSÄTRA CENTRUM | 2021
· Kund: KB Josefina
· Roll: Assisterande Akustiker
· Beskrivning: Ombyggnation av centrum med restauranger, butikslokaler, vårdlokaler, gym, öppen förskola mm. Upprättande av Akustikbeskrivning med bla. akustisk målbild och ljudritning.