Akustikkonsult - Robert Palm

Akustikkonsult Robert Palm

Mobil: +46 (0) 70 062 68 58

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Befattning

Akustiker

Referensuppdrag

Kulturlokaler

TELLUS BIOCAFÉ | 2021
· Kund: Kulturföreningen Tellus
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Biograf med scen för musikevenemang samt café med musik och s.k. jam-sessions orsakar bullerstörningar till angränsande bostadslägenheter. Uppdraget omfattade att utföra mätningar och påvisa transmissionsvägar från biograf/scen samt café till 3 ovanpåliggande bostäder. Mätningar med beräkningar i rapport resulterade i åtgärdsförslag för att angripa problematiken på effektivast möjliga sätt (Dämpa största bidragande konstruktioners transmissionsvägar).

SPACE SERGELS TORG | 2021
· Kund: AMF
· Roll: Mättekniker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av 5:e Hötorgshusets tre nedersta våningar för att inhysa hyresgästen Space vars verksamhet kan liknas vid ett digitalt kulturhus. Bland annat byggs en nationalarena för E-sport och ett antal studios. Mitt uppdrag var att utföra verifieringsmätningar av färdigställda och under pågående byggnation. Vidare upprättades mätrapporter med felbeskrivningar och åtgärder samt akustiska utlåtanden.

Bostäder

TÄBY PARK | 2020
· Kund: JM
· Roll: Mättekniker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Nybyggda lägenhetskvarter på tidigare Galoppfältet i Täby, numera Täby Park. Akustisk Besiktning av 4 trapphus, totalt ca. 100 lägenheter.

SÄBY JÄRFÄLLA | 2021
· Kund: Långskär AB
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Ombyggnation av vårdlokaler till bostäder. Upprättande av akustikbeskrivning med stöd av ljudmätningar.

Kontor

SWEDBANK SUNDBYBERG | 2020
· Kund: Swedbank
· Roll: Handläggande Akustiker
· Beskrivning: Utveckling av adaptivt maskeringssystem för öppna kontorslandskap med telefonsupport. Rollen innefattade utveckling av aktivt maskeringssystem med mikrofoner, utveckling av bakgrundsljud, installation på plats samt mätning av ökad akustisk privacy (STI).

LAGERLOKALER ASEA 3 | 2021
· Kund: In3prenör
· Roll: Handläggande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Nybyggnation av lager/kontorslokaler i Västberga. Rollen innefattade akustisk besiktning av lager/kontorslokaler samt åtgärder för fortsatt inflyttning i lokaler.

5:E HÖTORGSHUSET PLAN 5-7 | 2021
· Kund: AMF
· Roll: Assisterande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Projektet omfattade ombyggnation av tre våningar i 5:e Hötorgshuset för att inhysa Co-working ytor. Mitt uppdrag har varit att assistera som mättekniker, skriva mätrapporter med åtgärdsförslag och felbeskrivning samt skriva akustiska utlåtanden.

Skolor

CAMPUS ALBANO HUS 2-4 | 2020-2021
· Kund: Akademiska Hus
· Roll: Mättekniker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Nybyggnation av vetenskapsnavet Campus Albano. Mättekniker vid akustiska besiktningar av klassrum, föreläsningssalar, studios m.m.

FÖRSKOLAN LITEN BLIR STOR | 2021
· Kund: BRF
· Roll: Projektledande Akustiker
· Beskrivning: Projektledare från bullermätning av installationer från ärende i miljönämnden, till mätning för att utreda bidragande bullerorsaker (aggregat, kanaldragning, flöden, don osv.), till projekterande akustiker tillsammans med vent-konsult.

RIKSÄPPLET 2 | 2021
· Kund: In3prenör
· Roll: Assisterande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Akustisk besiktning av nybyggnation av högstadieskola i Haninge. Rollen innefattade mättekniker - både besiktning och felsökning, upprättande av mätrapporter samt åtgärder för att släcka kvarstående underkända punkter.

NYA GOTTSUNDASKOLAN | 2021
· Kund: In3prenör
· Roll: Assisterande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Nybyggnation av grundskola i Uppsala. Upprättning av RFP (Rumsfunktionsprogram), Ljudritning.

Centrum

FISKSÄTRA CENTRUM | 2021
· Kund: KB Josefina
· Roll: Assisterande Akustiker
· Beskrivning: Ombyggnation av centrum med restauranger, butikslokaler, vårdlokaler, gym, öppen förskola mm. Upprättande av Akustikbeskrivning med bla. akustisk målbild och ljudritning.

Övrigt

KTH MOTTAGNINGSKOMMITÉ | 2018-2019
· Beskrivning: Ansvarig för Spons- och externkontakt, Mottagningen Farkostteknik
· Roll: Planering och utförande av mottagningen för 120 nyantagna studenter på civilingenjörsprogrammet Farkostteknik på KTH med totalt 250 involverade inklusive äldre studenter och alumner. Utfört tillsammans med resten av mottagningskommitén på totalt 10 personer.