Akustikkonsult - Ringo Stahl

Akustikkonsult Ringo Stahl

Mobil: +46 (0) 73 760 20 00

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Befattning

Akustiker

Referensuppdrag

1. Bostäder

SICKLA KAJ | 2020
· Kund: BRF Sjöstaden
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: BRF önskar miljöklassificera befintliga byggnad för miljöbyggnads Silver. Projektet omfattade en stor mängd mätningar och framtagande av åtgärdsplaner för att uppfylla kraven.

KV. MÅSEN | 2020
· Kund: Örebro Bostäder
· Roll: Handläggande akustiker
· Beskrivning: Framtagande av Ramhandling Akustik för FU för nybyggnad av större bostadskvarter i Örebro.

FRAMNÄS LSS | 2022
· Kund: HMB Konstruktion AB
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Bygghandlingsskede för LSS- boende med höga krav på ljudisolering i och med ljudklass B.

KV. DALEN 20 | 2022
· Kund: NCC
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Projektet innebär omfattande ombyggnation av KV. Dalen 20, Enskededalens Servicehus på över 10 000 kvm. I projektet har akustisk projektering för bygghandling samt hantering av byggbuller till angränsande bostäder behövts.

2. Skolor

ÖSTBERGASKOLAN | 2019-2020
· Kund: SISAB
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Akustisk projektering under omfattande renovering och ombyggnation av skollokaler. Projektet omfattade systemhandling och bygghandling.

NYA STOCKSUNDSSKOLAN | 2022
· Kund: Danderyds Kommun
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Projektering av större renovering av äldre skolbyggnad samt projektering av en ny större huskropp. Projektering av omfattande systemhandling för FU.

3. Kontor

NYBERGS DELI | 2021
· Kund: Kilenkrysset
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Projektet omfattade akustisk verifiering av kontor i lokal med framtagande av flertalet byggnadsakustiska åtgärder för kravuppfyllnad.

ROSLAGSVATTEN | 2021-2022
· Kund: Roslagsvatten
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Projektet omfattar akustikbeskrivning för FU gällande lokalkonvertering för uppfyllande av nybyggnadskrav. I projektets slutskede utfördes också verifieringsmätningar.

4. Studios och lyssningsrum

EMBARK STUDIOS| 2019 - 2020
· Kund: Embark Studios
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Komplett design och ritning till tre studios avsedda för ljuddesign för spel. Projektet omfattade projektering av ljudisolering, klangbehandling och ventilation för studios i befintlig äldre byggnad.

5. Detaljplaner och trafikbullerberäkningar

ERTMS | 2019-2020
· Kund: Trafikverket
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Bullerberäkningar längs med tågsträckorna Boden – Gällivare samt Nässjö – Alvesta. Beräkningarna utfördes under projektering av signalsystemsbyte till ERTMS. Totalt beräknades bullernivåer längs med ca 30 mil järnväg.

KV. BLÅMESEN M.FL | 2020-2021
· Kund: Solna stad
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Bullerbräkningar för framtagande av detaljplan KV. Blåmesen m.fl. Kvarteren innehåller skola, flerbostadshus samt radhus.

KV. BJÖRNBRO LOGISTIK | 2021
· Kund: Håbo Kommun
· Roll: Ansvarig akustiker
· Beskrivning: Bullerbräkningar av industri- och trafikbuller orsakade av exploatering av industrifastigheter på Kv. Björnbro i Håbo. Beräkningarna utfördes i tidigt skede för miljökonsekvensbeskrivning under detaljplaneprocessen.