Akustikkonsult - Petra Jingstål

Akustikkonsult Petra Jingstål

Mobil: +46 (0) 73 936 12 52

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Befattning

Akustiker, Arkitekt SAR/MSA

Referensuppdrag

Kulturlokaler & Musikscener

VALHALL ROTUNDA | 2020 - 2021
· Kund: Skövde Kommun
· Roll: Handläggare Akustik / Handläggande Arkitekt (rumsakustik)
· Beskrivning: Anpassning av övningslokal för Göteborgsoperan. Akustikåtgärder. Ljudmätningar på plats, och design av platsbyggda diffusorer.

GASKLOCKAN 2 | 2020 - 2021
· Kund: Exploateringskontoret
· Roll: CAD-ansvarig, Biträdande akustik (byggnadsakustik & rumsakustik)
· Beskrivning: Omvandling av Gasklocka i Norra Djurgårdsstaden till ny musikkulturscen med ca. 1800 publikplatser. Akustik- och AV-projektering i Systemhandlingsskede. Modellering Scendesign, ljudkrav väggar etc.

Skolor/Universitet

HANDELSHÖGSKOLAN STOCKHOLM | 2022
· Kund: Handelshögskolan/AIX Arkitekter
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik & rumsakustik)
· Beskrivning: Akustikutredningar inklusive inventeringar i renoveringsprojekt som inkluderar Handelshögskolans Aula och Bibliotek. Projektet har stort fokus på antikvariska värden där ljudkrav och lösningar detaljstuderas och anpassas till de gamla lokalerna.

FUTURUMSKOLAN BÅLSTA | 2022
· Kund: Håbo Kommun
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik & rumsakustik)
· Beskrivning: Besiktningsmätningar för att verifiera projekterade ljudkrav. Åtgärdersförslag där riktvärden inte uppnåddes.

NYA KONST | 2020 - 2021
· Kund: Akademiska Hus/Tham & Widegård Arkitekter
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Akustikutredningar inklusive ljudkrav i Programhandlingsskede inför ombyggnation av Göteborgs Universitets lokaler för utbildning inom musik och konst. Miljöbyggnad Guld Certifiering - nybyggnad. Miljöbyggnad Silver Certifiering - ombyggnad.

ALLÉSKOLAN | 2020 - 2021
· Kund: Region Gotland
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik och rumsakustik)
· Beskrivning: Akustikprojektering inför ombyggnation av låg/mellanstadieskola, totalyta ca 4300 m². Nytt inriktningsbeslut om att bygga en ny skola pga för stora begränsningar i befintlig byggnadskonstruktion. Akustikstöd och framtagning av Rambeskrivning Akustik i nytt uppdrag.

ALBANO STOCKHOLMS UNIVERSITET | 2019 - 2021
· Kund: Stockholms Universitet
· Roll: CAD Handläggare (BIM-projektering)
· Beskrivning: CAD-hantering och 3D-modellering av AV-teknik under bygghandlingsskede av stora Campus Albano.

Bostäder

ÄTTEGRENEN | 2022
· Kund: SPUgruppen
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Verifieringsmätningar av nya bostäder efter lokalkonvertering.

KOMEDEN | 2022
· Kund: Privat kund
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Verifieringsmätningar av ny bostad i villa. Åtgärdsframtagning för att minska stomljud och uppnå ljudkrav.

VÄSTMANNAGATAN 55 | 2022
· Kund: Privat kund
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Utredning med ljudmätningar och akustiskt utlåtande inför flytt av kök i bostadsrätt.

KRINGELVÄGEN 13 | 2022
· Kund: Privat kund
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Akustikutredning och utlåtande till kommun inför tekniskt samråd vid nybyggnation av villa i närheten av Bromma flygplats.

5X LOKALKONVERTERINGAR SUNDBYBERG | 2022
· Kund: SPUgruppen
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Verifieringsmätningar av nya bostäder i fem olika fastigheter efter lokalkonvertering. Framtagning av åtgärdsförslag när där krav ej uppnåtts.

SERGELHUSET | 2020
· Kund: NCC
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Kontrollmätningar inför verifiering av ljudkrav i bostäder och kontor.

Kontor

STORKONTOR PREVIA | 2022
· Kund: Previa
· Roll: Handläggande Akustiker (byggnadsakustik & rumsakustik)
· Beskrivning: Akustikkoncept för en bättre ljudmiljö i Previas storkontor.

SÖDRA AGNEGATAN | 2022
· Kund: Centuri AB
· Roll: Handläggande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Utredning med ljudmätning av överhörning mellan rum i kontor. Problembeskrivning och åtgärdsförslag för att öka ljudisoleringen.

LAGERLOKALER ASEA 3 | 2022
· Kund: In3prenör
· Roll: Handläggande Akustiker (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Nybyggnation av flertalet lager/kontorslokaler i Västberga. Akustisk besiktning av lager/kontorslokaler med utlåtande inför slutintyg samt åtgärdsförslag.

LKAB LAB OCH INNOVATIONSCENTER | 2020
· Kund: LKAB
· Roll: Handläggare Akustik, Bit. Teknikansvarig (byggnadsakustik & innovationsprocess)
· Beskrivning: Projektering av Akustik och AV-teknik för LKABs nya kontorsbyggnad med Labbmiljö och Blackbox fram till Förfrågningsunderlag. Även uppdrag inom innovation med verksamheten kring kontorsförändring. Miljöbyggnad Guld certifiering.

SEKRETESS/ARBETSMILJÖ KUNDTJÄNST | 2020
· Kund: Swedbank
· Roll: Handläggare Akustik / Handläggande Arkitekt (rumsakustik)
· Beskrivning: Akustikutredning och byggbeskrivning med åtgärder för förbättrad sekretesshantering och arbetsmiljö för medarbetare i call-centerlokaler.

Vårdlokaler & Säkerhetsklassade byggnader

PSYKIATRISKT SJUKHUS | 2022
· Kund: Locum
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik och rumsakustik)
· Beskrivning: Om- och tillbyggnad av psykiatriskt sjukhus på uppdrag av Locum. Akustikprojektering i Systemhandlingsskede. Akustikutredningar med framtagning av akustikbeskrivning, ljudkravsritningar samt granskning av övriga konsulters handlingar för att uppfylla akustiska krav från programhandlingsskede.

EKBACKEN SOCIALTJÄNSTEN SUNDBYBERG | 2020 -2021
· Kund: Sundbyberg Stad, C4 Entreprenad AB
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Akustikutredning med ljudmätningar, rambeskrivning och detaljlösningar inför hyresgästanpassning där socialtjänstens samtalsrum innebar ökade sekretesskrav.

VALFRID, POLISHUSET I RISSNE | 2020
· Kund: NCC
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Kontrollmätningar inför verifiering av ljudkrav i Polisens nya lokaler med kontor, förhörsrum etc

Miljöärenden

COOP LIDINGÖ | 2022
· Kund: Coop Lidingö
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Utredning med ljudmätning av upplevd störning hos boende ovan matvarubutik.

EKTORP STREETCOURT | 2022
· Kund: Nacka kommun
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Utredning i två etapper av upplevd störning hos boende nära Ektorp Street court vid basketbollspel. I etapp 1 utfördes kontrollerade mätningar på plats. I en fortsatt utredning loggades och analyserades ljud från aktiviteter på bollplanen under en längre tid.

HEMKÖP ÖSTERMALMSTORG | 2022
· Kund: Hemköp Övermalmstorg
· Roll: Handläggare Akustik (byggnadsakustik)
· Beskrivning: Utredning med ljudmätning och åtgärdsförslag för att minska stomljud från matvarubutik som sprider sig till bostäder ovan.

Bullerutredningar

LÅNGA BULLERSKRÄMAR VÄRMLANDSBANAN | 2019
· Kund: Trafikverket
· Roll: Handläggare Akustik (trafikbuller)
· Beskrivning: Utredning och sammanställning av bullerskärmsplaceringar längs med 22 mil järnvägssträcka.

FASADINVENTERINGAR BOLLNÄS | 2018
· Kund: Trafikverket
· Roll: Biträdande Akustik (trafikbuller)
· Beskrivning: Inventeringar och högtalarmätningar i Bollnäs inför ombyggnation av väg 83.

Övrigt

POLARBRÖDS BAGERI I ÄLVSBYN | 2020 - 2021
· Kund: Polarbröd AB NCC
· Roll: Handläggare Akustik (rumsakustik)
· Beskrivning: Akustikåtgärder i bageridel vid projektering av Polarbröds nya lokaler. Modellering och akustiksimulering, åtgärdspassningar till Livsmedelskrav.