Akustikkonsult - Felix Vernersson

Akustikkonsult Felix Vernersson

Mobil: +46 (0) 73 618 12 67

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Befattning

Akustiker

Referensuppdrag

Bostadshus

KOH PANGANG 2022
· Kund: Project Contact AB
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Boende ovanför den välkända restaurangen Koh Pangan på Skånegatan hade klagat på flertalet störande ljud nattetid. Klagomålet resulterade i ett ärende hos Stockholms Miljöförvaltning. Mätning planerades och utfördes enligt SP Rapport 2015:02 med bedömning mot Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus. Min roll var att genomföra ljudmätning kvällstid och sedan analysera resultaten från aktuell mätning.

Restaurang ChouChou:
· Kund: We Make Noise AB
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Boende i närheten till Retaurang ChouChou på Mäster Samuelsgatan i Stockholm hade framfört klagomål på störande ljudnivåer kvällstid och nattetid. Uppdragets syfte var att genomföra ljudmätning dels på restaurangen, dels i korridor och på terrass hos den boende för att testa den boendes tes om att ljudnivån ska ha varit som högst fram tills klockan 01:00 och därmed utreda ifall källan till störningen faktiskt kom från Restaurang ChouChou.

BRF Högberget 2:
· Kund: BRF Högberget 2
· Roll Akustiker
· Beskrivning: Boende på Maria Präsgårdsgata i Stockholm hade framfört klagomål på höga ljudnivåer från en takfläkt på andra sidan gatan. Klagomålet resulterade i ett ärende hos Stockholms miljöförvaltning. Mätning planerades och utfördes med bedömning mot Folkhälsomyndighetens riktvärden för bullernivåer inomhus och mot naturvårdsverkets riktvärden utomhus (på boendes balkong). Min roll var att planera och genomföra ljudmätningen samt att analysera mätdata och presentera resultaten för kund.

We Love Padel Långholmen:
Kund: We Love Padel
Roll: Akustiker
· Beskrivning: Boende på Alstaviksvägen i Stockholm hade framfört klagomål på höga ljudnivåer från närliggande nybyggda padelbanor. Klagomålet resulterade i ett ärende hos naturvårdsverket. Min roll var att planera och genomföra ljudmätningen samt att analysera mätdata och presentera resultaten för kund.

Kontor

Hannes Snellman
· Kund: Fastighets AB Styrpinnen
· Roll: Beräkningskonsult
· Beskrivning: Inför renovering av kontorsutrymme hade önskemål på förbättrad akustik presenterats. Min roll var att modellera utrymmet före och efter den tilltänkta renoveringen samt att simulera akustiska utfall utifrån olika föreslagna akustikbehandlingar.

Kv. Skären 6
· Kund: Novier
· Roll: Akustiker
· Beskrivning: Inför hyresgästanpassning anlitades Delta Akustik för att genomföra en akustisk inventering av lokalens befintliga skiljeytor. Min roll var att planera och utföra ljudmätningar på utvalda skiljeytor och sedan utreda vilka av dessa som kunde behållas och vilka som behövde bytas ut för att lokalens olika utrymmen efter hyresgästanpassning skulle uppfylla aktuella riktvärden på luftljudsisolering, kravställda enligt SS 25268:2007+T1:2017.

Idrottslokaler

Fisksätra multihall
· Kund: IN3PRENÖR AB
· Roll: Beräkningskonsult
· Beskrivning: Nya sporthallar planeras byggas i Fisksätra. Min roll var att modellera dessa hallar utifrån planerade ritningar och sedan simulera de akustiska utfallen i hallarna med och utan tilltänkta akustiklösningar.

Skolor

Handelshögskolan
· Kund: Handelshögskolan i Stockholm
· Roll: Beräkningskonsult
· Beskrivning: Handelshögskolan planerar att rusta upp en aula av äldre modell. I dagsläget upplevs talbarheten inte att uppnå önskvärda nivåer för optimal inlärningsförmåga under föreläsningar, därför har mätningar på efterklangstid och STI uppmätts i aktuell aula. Min roll var att modellera aulan för att sedan simulera effekten på uppmätta parametrar utifrån olika föreslagna akustiklösningar.

Kungliga Konsthögskolan
· Kund:
· Roll: Beräkningskonsult/Akustiker
· Beskrivning: Kungliga Konsthögskolan planerar renovering av en ljusgård. Stora glaspartier planeras tas bort. Min roll i uppdraget var att genomföra mätning av ljusgårdens efterklangstid i dagsläget och sedan genomföra simuleringar på hur den planerade renoveringen kommer att påverka ljudbilden inne i lokalen samt att komma med förslag på förbättringar samt simulera dess utfall.