Sickla station

Sickla station

Uppdrag: Nybyggnad av stationshus

 

Kund: Atrium Ljungberg

Beskrivning: Vid utbyggnaden av tunnelbanans blå linje ska en av stationerna förläggas till Sickla köpkvarter och därmed, med en gemensam stationsbyggnad, knyta samma Tunnelbanan, Tvärbanan och Saltsjöbanan. Byggnaden kommer att bli 23 våningar hög med publika funktioner såsom biljetthall i nedersta planen och däröver kontor, restauranger och konferensanläggning.

Stationshuset planeras stå klart 2024, samtidigt som Saltsjöbanan åter börjar trafikera sträckan Slussen - Sickla. Delta Akustik har varit involverade som projekterande akustiker för att säkerställa att de akustiska egenskaperna uppnår ställda krav och förväntningar. Byggnaden projekteras för Ljudklass B vilket innebär en mycket god akustisk kvalitet.